Loading Laddar...
STR
Startsida / Förarbevis EU-moped

Förarbevis EU-moped/klass 1 och klass2 moped

 

Kurser våren 2014

Helgkurs Lördag 28/6 - Söndag 29/6

kl 09.00-15.00

OBS endast 10 platser på denna kurs

Detta är en gemensam kurs för klass 1 och 2 moped

Klass 2 eleverna blir klara på söndag

Klass 1 eleverna måste sedan köra lektioner i trafik 3x60 minuter, körkortstillstånd måste vara klart innan körningen i trafik påbörjas, dock så behöver man inte ha körkortstillståndet klart för att gå teorikursen.


 

Kurskostnad för Am inkl teorikurs, böcker, distanstester, körlektioner 2x 90 min 4600:-

Kurskostnad för klass 2 inkl teorikurs, böcker, distanstester, manöverkörning 2600:-

  

Om du vill veta mer om mopedutbildning. läs nedanför

 

 

Det finns tre typer av mopeder idag i Sverige. Det ställs olika krav på en mopedförare beroende på vilken typ av moped man kör men också beroende på hur gammal man är. Här kan du läsa om vad som krävs om du vill köra moped och vad du behöver tänka på.

Dags för moppe?
Läs mer om olika typer av mopeder i Transportstyrelsens folder

Mopeder delas in i två klasser: moped klass I som kräver ett körkort och moped klass II som kräver ett förarbevis. Dessutom finns äldre så kallade 30-mopeder som följer samma körkortsregler som moped klass II.

Körkort AM (moped klass I)

Vill du köra moped klass I (kallas ibland EU-moped) behöver du ett körkort som har minst behörighet AM. Har du redan tagit körkort med någon annan behörighet får du automatiskt AM på köpet och har då rätt att köra mopeden. Du får också köra om du har traktorkort.

Moped klass I är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/timmen. En sådan moped är ett registreringspliktigt fordon och ska ha registreringsskylt.

Åldersgränsen för AM är 15 år.

Läs mer om moped klass I på Transportstyrelsens webbplats.

Fram till den1 oktober 2009 krävdes i stället ett förarbevis för moped klass I. Den 1 oktober 2009 infördes körkortsbehörigheten AM och alla som hade ett förarbevis för moped klass I erbjöds att byta ut det mot ett körkort med behörigheten AM senast den 31 december 2012. De gamla förarbevis som inte har bytts ut gäller inte längre idag.

Förarbevis (moped klass II)

Vill du köra moped klass II behöver du ha ett förarbevis för moped klass II. Har du redan körkort oavsett behörighet eller traktorkort kan du köra moped klass II på det kortet.

Moped klass II är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/timmen med en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt. Moped klass II är inte registreringspliktig och ska därmed inte ha en registreringsskylt.

Åldersgränsen för moped klass II är 15 år.

Läs mer om moped klass II på Transportstyrelsens webbplats.

Fram till den 1 oktober 2009 krävdes inget förarbevis för att köra moped klass II utan det räckte med att ha fyllt 15 år. De personer som fyllt 15 år innan den 1 oktober 2009 kan även fortsättningsvis köra moped klass II utan förarbevis.

30-mopeder

Fram till den 17 juni 2003 gällde andra krav på vilka mopeder som fick tas i bruk i Sverige. Mopeder som godkänts för trafik innan detta datum kallas i allmänhet 30-mopeder eftersom de är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/timmen. Dessa mopeder räknas idag som moped klass II.

Läs mer om äldre 30-mopeder på Transportstyrelsens webbplats